Scroll Top

5 veelgestelde vragen over Skillpas

Ontwikkelbedrijven zitten vol vak- en mensenkennis, wat ze onmisbare partners maakt in het begeleiden en ontwikkelen van mensen naar werk. Daarvoor zetten ze ook diverse diagnose instrumenten en ontwikkeltools in. Zo ook Skillpas. We merken wel dat er binnen deze organisaties vragen zijn over de toepasbaarheid, visie en toekomstige doorontwikkeling. Daarom beantwoorden we vijf veelgestelde vragen vanuit de branche over de Skillpas.

Skillpas is er voor iedereen die zich wil presenteren binnen een (ontwikkel)bedrijf en op de arbeidsmarkt, maar moeite heeft om zichzelf te profileren. Met de Skillpas krijgen mensen een gezicht en kunnen ze zich samen met hun begeleider ontwikkelen, stappen zetten en werken aan zelfvertrouwen. Niet vanuit diploma’s, maar vanuit talenten en vaardigheden die ieder mens uniek- en onmisbaar maakt.

Begrip begint met inzicht. Skillpas is een toegankelijke tool die talenten en skills inzichtelijk maakt voor zowel individu als begeleider. Het individu krijgt zijn ontwikkeling visueel in kaart gebracht, hierdoor kun je als begeleider makkelijker de dialoog aangaan en sturen op realistische doelstellingen.

Skillpas staat onafhankelijk van werkplek of professional; het is eigendom van het individu. Dit is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Ook garandeert het een continuïteit in ontwikkeling, los van werkplek of professional. Continuïteit die eveneens belangrijk is voor zelfvertrouwen én persoonlijke groei.

Als je als professional merkt dat een cliënt geen gebruik maakt van Skillpas nadat je de omgeving hebt klaargezet, dan zijn daar verschillende redenen of oorzaken voor mogelijk. Zo is bijvoorbeeld niet iedereen even digitaal vaardig en is ook niet iedereen even open over eigen digitale vaardigheid. Soms ontbreekt de motivatie, ziet de cliënt de meerwaarde nog niet van een tool of spelen er dingen in zijn of haar leven. Een reden wordt echter zelden gecommuniceerd. Hoe ga je daar mee om als professional? We merken dat het aangaan van een gesprek met de cliënt over het ongebruikt laten van Skillpas resulteert in een groter begrip van de beweegredenen van een cliënt. Inzichten die ook op andere momenten in het begeleidingstraject van pas kunnen komen.

Op dit moment werken al meer dan dertigduizend mensen binnen het Sociaal Domein met Skillpas. Dat maakt Skillpas het meeste gebruikte skillspaspoort nu beschikbaar. Met onze partner Dariuz hebben we nu een variant die specifiek toepasbaar is voor ontwikkelbedrijven.

Het nut van een skillspaspoort is ook recentelijk onderzocht. We quoten een gedeelte van paragraaf 8.5.4. in het onderzoek door Jouke Post, Jos Sanders en Joost van Genabeek:

“De waarde van het skillspaspoort ligt in de mogelijkheid om het als hulp-
middel in te zetten voor het bevorderen van een leven lang ontwikkelen van werkenden, werkzoekenden en studenten, het waarderen van informeel leren en het creëren van kansen voor nieuwe groepen werknemers op de arbeidsmarkt.”

Er wordt continu gemonitord welke eventuele obstakels de doelgroep ervaart in het gebruik en hoe we deze kunnen wegnemen. Daarnaast wordt Skillpas als brug functionaliteit tussen praktijkonderwijs, VSO en bedrijfsleven onderzocht. Zo kunnen ontwikkelbedrijven samen met het onderwijs voorsorteren op het instromen van mensen op de arbeidsmarkt met een eenduidig profiel. Hiermee voorkom je veel serieuze problematiek in een later stadium. De potentiële toepassingen van Skillpas zijn, kortom, nog lang niet allemaal geëxploreerd.

Trots op het vertrouwen van onze klanten en partners

Skillpas wordt o.a. door de volgende partijen gebruikt:

Meer weten over de mogelijkheden van Skillpas?

Vraag direct een gratis demonstratie aan voor jouw organisatie: