Scroll Top

Geef talent een profiel

Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is het zeer moeilijk om werk te vinden, zelfs met de huidige arbeidskrapte. Tot voor kort was het voor deze groep lastig om zichzelf te presenteren en profileren. Skillpas biedt de mogelijkheid skills, talenten en vaardigheden in kaart te brengen en gelijk te koppelen aan potentiële werkgevers in de regio.
Ongeacht gebrek aan werkervaring, want geen mens is zonder talent. Skillpas gaat uit van de vaardigheden en potentie die elke kandidaat heeft.

De Skillpas voor een inclusievere arbeidsmarkt

Er bestaat een onbenut arbeidspotentieel van een miljoen mensen, veel mensen staan dus onnodig langs de lijn. Mensen die vaak zélf niet eens weten wat hun talenten zijn, waardoor het lastig is werkgevers van hun talent te overtuigen.
De Skillpas geeft deze mensen een formeel gezicht. Een overzicht van hun skills, talenten en vaardigheden.
Een profiel waarmee ze aan potentiële werkgevers hun potentie kunnen laten zien. En een profiel voor een leven lang ontwikkelen, waar ze eenmaal in dienst in één opslag kunnen laten zien welke taken ze uitvoeren en waar ze zich in willen ontwikkelen.
Skillpas is gemakkelijk in te zetten door professionals binnen sociale diensten, werkgeverservicepunten, leerwerkloketten en regionale mobiliteitsteams. Door de koppeling met MS Active directory, verloopt de Skillpas implementatie voor organisatie en werkzoekenden snel en conform ICT-eisen. Dit maakt Skillpas het meest toegankelijke skillspaspoort nu beschikbaar.

Gegevens geven inzicht

  • welke kansen werkzoekenden hebben op de arbeidsmarkt
  • een match met passend werk
  • Anoniem solliciteren voor werkzoekenden
  • welke vaardigheden ontwikkeld kunnen worden om zo effectief mogelijk te zijn binnen een organisatie
Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn skills relevanter dan titels, mits deze van de juiste context worden voorzien. Met de Skillpas worden skills gekoppeld aan werkzaamheden, waardoor een eventuele match tussen medewerker en werkgever inzichtelijk wordt.

Zelfvertrouwen

De Skillpas zorgt voor formalisering van skills, talent en vaardigheden. Het maakt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bewust van hun mogelijkheden en potentieel. Met de Skillpas in de hand zijn ze eerder geneigd werkgevers te benaderen.

Zicht krijgen op ontwikkeling

Skillpas biedt niet alleen een overzicht van talent en vaardigheden, maar ook een ontwikkelprofiel in één. Hiermee ondersteunt Skillpas de doelstelling tot een volledige uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Brede inzetbaarheid

Skillpas is een SAAS platform dat via Microsoft Azure direct beschikbaar is voor werkzoekenden. Een cv geeft slechts een beperkt beeld van de kwaliteiten van uw werkzoekenden, de resultaten met Skillpas zijn nauwkeuriger en leidt tot meer passende matches gebaseerd op talent en vaardigheden.

Trots op het vertrouwen van onze klanten en partners

Skillpas wordt o.a. door de volgende partijen gebruikt:

Meer weten over de mogelijkheden van Skillpas?

Vraag direct een gratis demonstratie aan voor jouw organisatie: