Scroll Top

Ontplooi het talent van iedere student

Skillpas geeft inzicht in talenten, passende stages en bereidt ze uitstekend voor op hun eerste stap op de arbeidsmarkt. Skillpas biedt studenten de mogelijkheid om skills, talenten en vaardigheden in kaart te brengen en zich te presenteren aan potentiële werkgevers in de regio.

Skills gericht opleiden

Werken aan skills en talent in kader van loopbaan en burgerschap, óók nadat de opleiding is afgerond.
Met Skillpas hebben studenten een overzichtelijk online profiel waarmee ze in één opslag kunnen laten zien over welke skills en vaardigheden ze beschikken, welke taken ze nu uitvoeren en waar ze zich in willen ontwikkelen.
Skills gericht denken is in opmars nu de nijpende arbeidsmarkt werkgevers dwingt af te stappen van het diploma denken. Hoe maak je als onderwijsinstelling de vertaalslag van diploma naar talent? Skillpas neemt docenten en studenten mee in deze ontwikkeling en maakt skills gericht opleiden concreet en inzichtelijk.

Gegevens geven inzicht

  • welke kansen studenten hebben op de arbeidsmarkt
  • matchen met passende stageplekken en banen
  • zicht houden op ontwikkeling van alumni
  • afstemmen aanbod curriculum op behoefte regionale arbeidsmarkt
Skillpas past binnen een succesvol alumnibeleid, waar vervolgtrajecten worden aangeboden aan voormalig studenten op basis van hun profiel. Met de Skillpas houd je als onderwijsinstelling zicht op alumni en hun ontwikkeling. Bied mensen enkel trajecten aan die ze nodig hebben.

TalentCenter

Doorpakken met de inzichten uit Skillpas: studenten nemen zelf de regie in handen met het TalentCenter van Matchcare. Met het TalentWheel krijgen studenten zicht op hun 21e eeuwse vaardigheden en zetten ze met de LoopbaanVerkenner hun volgende loopbaanstap.

Voor directie, decaan én docent

Skillspas maakt talent inzichtelijk op verschillende niveau’s en voor verschillende doeleinden. Deze informatie is niet enkel bruikbaar voor studenten, maar ook voor docenten en decanen die studenten naar de arbeidsmarkt begeleiden. Op macro-niveau fungeert de Skillpas als beleidsinstrument voor directie en onderwijsteams.

Breed inzetbaar

Skillpas is een SaaS platform dat via Microsoft Azure direct beschikbaar is voor alle studenten. Toegankelijkheid is cruciaal voor het eigenlijke gebruik onder studenten. De koppeling met MS Active Directory maakt Skillpas het meest gebruiksvriendelijke skillspaspoort nu beschikbaar.

Trots op het vertrouwen van onze klanten en partners

Skillpas wordt o.a. door de volgende partijen gebruikt:

Meer weten over de mogelijkheden van Skillpas?

Vraag direct een gratis demonstratie aan voor jouw organisatie: